top of page
  • תמונת הסופר/תJacob Luvka

התעמרות בעבודה

תופעת ההתעמרות בעבודה כה שכיחה בשוק התעסוקה הישראלי, מאחר שהעובדים והמעסיקים אינם מבינים לעומק את משמעות המושג "התעמרות בעבודה".


מהי התעמרות בעבודה?

המונח התעמרות בעבודה או התנכלות תעסוקתית מתאר התנהגות שאינה פיזית, החוזרת על עצמה במסגרת העבודה, שהיא מטרידה, משפילה ופוגעת.


אירוע חריג וחד פעמי אינו מהווה התעמרות בעבודה, אלא יש צורך במספר אירועים נפרדים החוזרים על עצמם.

התעמרות בעבודה יכולה להתרחש על ידי המעסיק, על ידי עמיתים לעבודה, או על ידי אדם אחר שאינו מועסק במקום העבודה אך נמצא בקשרי עבודה עם העובד.

התעמרות בעבודה כוללת בין היתר:

  • צעקות וקללות כלפי העובד

  • התעלמות מופגנת מהעובד וגרימה לבידודו או החרמתו במקום העבודה

  • איסורים משפילים ופוגעניים על העובד או משימות משפילות

  • ביקורת מוגזמת על העובד והבעת חוסר שביעות רצון מתמדת

  • האשמות שווא והפצת שמועות מזיקות על העובד

  • פגיעה ביכולתו של העובד להצליח בתפקידו

  • הפקעת סמכויות מהעובד

  • חדירת יתר לפרטיות העובד

על אף שבין הישראלים לא קיים חוק מפורש האוסר על התעמרות בעבודה, והצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה התשע"ה-2015 עברה בכנסת בקריאה טרומית בלבד וטרם נכנסה לתוקף, הכירו בתי הדין האזוריים לעבודה בעוולה של התעמרות ופסקו פיצויים בגין עגמת נפש או הפרת החובה לנהוג בתום לב. האיסור על התעמרות בעבודה נובע מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חובת הלב המוגברת בדיני עבודה וחובת המעסיק לספק לעובד סביבת עבודה הוגנת ובטוחה.


דוגמה:

בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק לשלם פיצויים לעובדת שנדרשה לשבת מספר חודשים בחדר ריק, שהיה בו חלון פנימי לכיוון חדרו של מנהל החברה, ללא מעש מרבית התקופה, והעובדת התבקשה לדווח על על יציאה משטח

המשרדים כולל יציאה לשירותים. בנוסף, בית הדין האזורי קיבל את תביעתה של עובדת נגד הביטוח לאומי וקבע שיש קשר בין השפלות שחוותה מצד הממונה עליה לבין התפרצות מחלת שרירים ,חרדה ודיכאון וזאת על סמך חוות דעת מומחים רפואיים שמינה בית הדין : ראומטולוג ופסיכיאטר שכל אחד בתחומו קבע שיש קשר סיבתי ברור בין תנאי העבודה של העובדת ,הרגשת ההשפלה ופרישתה המוקדמת לבין סממני החרדה והדיכאון שהתפתחו אצלה.


חשוב לדעת :

התעמרות בעבודה עשויה להוות "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה או נסיבה ביחסי העבודה שבגללה אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, המזכה את העובד שהתפטר בפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה וזאת בהתאם לסעיף 11(א)לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג -1963.


עו"ד יעקב לובקה -עוסק בדיני עבודה


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page