top of page
  • תמונת הסופר/תJacob Luvka

זכויות עובדים –דמי הבראה

דמי הבראה משולמים לעובדים לא מכוח חוק אלא מכוח צו הרחבה אשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי

בעניין דמי הבראה על כלל העובדים במשק. ובמלים פשוטות : כל עובד זכאי לקבל תשלום עבור דמי הבראה

על פי התנאים בצו.

תנאי הזכאות כל עובד אשר השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק

ואין זה משנה באם יצא לחופשה בפועל או לא.


הזכאות לדמי הבראה משתנה בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. ככל שהוותק של העובד רב יותר כך גם הוא זכאי לימי הבראה רבים יותר.

שנות ותק : 1 זכאי : 5 ימים

שנות ותק :2-3 זכאי: 6 ימים.

שנות ותק: 4-10 זכאי :7 ימים

שנות ותק : 11-15 זכאי : 8 ימים.

שנות ותק: 16-19 זכאי : 9 ימים.

שנות ותק : 20 ומעלה זכאי 10 ימים.


לעובד אשר מועסק במשרה חלקית , ישולמו דמי ההבראה באופן יחסי לאחוז המשרה בה הוא מועסק.

בחלק ממקומות העבודה עשויים לחול הסכמים קיבוציים ו/או אישיים אשר יטיבו עם העובד לעניין זכאותו

לדמי הבראה, אך בכל מקרה חשוב לציין כי אין בכוחם של הסכמים מסוג זה להרע עם העובד או לגרוע

מהתנאים המפורטים מעלה להם הוא זכאי על פי חוק.


תקופת ההתיישנות בעבר: הייתה תקופת התיישנות מיוחדת ,עובד אשר לא קיבל תשלום בגין דמי הבראה יכול היה לתבוע סכומים אלה במהלך קיומם של יחסי עובד מעביד משך 7 שנים אחורה, ועם סיום יחסי עובד מעביד זכות התביעה הייתה רק בגין השנתיים האחרונות.

כיום: החל מיום 08.01.2017 פורסם תיקון לצו ההרחבה בעניין דמי ההבראה, אשר ביטל את ההתיישנות הייחודית המקוצרת בעניין ימי הבראה, והשווה אותה לתקופת ההתיישנות הכללית שהינה 7 שנים.


חשוב לציין: במקרים שהעובד לא מקבל את דמי ההבראה להם הוא זכאי על פי הוראות צו ההרחבה רשאי הוא, לאחר מתן התראה על פי הפרוצדורה הקבועה בחוק , להתפטר בדין מפוטר עקב כך, תוך קבלת פיצויי פיטורים מלאים.


אשמח לענות על שאלות,

יעקב לובקה

61 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page